Вебінар на тему «Облікова політика як бухгалтерський кодекс КНП»

850 грн
Вартість матеріалів
Купити матеріали

Початок: 23 листопада, 11.00
Тривалість: 2 години

Спікер:

Лістрова Світлана, бухгалтерка-експертка, ACCA DipIFR. Автор більш як 2000 публікацій у бухгалтерських виданнях, лекторська практика понад 1500 годин, автор навчальних курсів: «Кадри і зарплата», «Зарплатна бухгалтерія». Більше ніж 20 років професійного досвіду роботи бухгалтером і головним бухгалтером.

Спеціалізація: розробка облікової політики, внутрішніх положень підприємств, кадрових документів і локальних актів, податкова діагностика, кадровий і зарплатний аудит.

Програма:

І. Облікова політика як путівник у бухгалтерському обліку

 • Облікова політика КНП: право чи обов’язок?
 • На які нормативні акти зважати під час затвердження облікової політики?
 • Положення № 1213 дає вказівки КНП щодо облікової політики.
 • Чи треба погоджувати облікову політику та зміни до неї з засновником?
 • Які облікові методи і процедури потрібно прописати в обліковій політиці?
 • Дублювання тексту з НП(С)БО — марна трата часу.
 • Які розділи включати до облікової політики КНП?
 • Повноваження щодо підписання первинних і розрахунково-касових документів, договорів і іншої документації: у якому документі зафіксувати.
 • Чи варто додавати до облікової політики форми первинних документів?
 • Графіку документообігу не місце в обліковій політиці!
 • Розділ «Інвентаризація»: чи доречний у обліковій політиці?
 • Погодження та затвердження облікової політики: процедура і документальне оформлення.
 • Підстави для зміни облікової політики.
 • Облікова політика — шаблон або з Інтернету — втрачений час.
 • Аналізуємо НП(С)БО, враховуємо специфіку і практику — у результаті «Облікова політика»!
 • Обираємо один із кількох варіантів, установлюємо методи і вартісні показники. Чим ризикуємо, взявши облікову політику-шаблон чи у колег «аби була»?
 • Чим ризикуємо, взявши облікову політику-шаблон чи у колег «аби була»?
 • Коли облікова політика може допомогти, а коли, навпаки, — зашкодити?

ІІ. Елементи облікової політики і варіанти

 • Розділ «Загальні положення»: організація обліку, система обліку, бухпрограми, показники суттєвості.
 • Розділ «Основні засоби»: вартісний показник, визнання і оцінка; як визначаються і змінюються строки корисного використання; методи амортизації…
 • Розділ «Нематеріальні активи»: які об’єкти зараховують до їх складу, визнання і оцінка, як визначаються строки корисного використання; для яких об’єктів строк невизначений, процедура і метод зменшення корисності.
 • Розділ «Запаси»: одиниця обліку, розподіл ТЗВ, метод оцінки вибуття запасів, періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів, застосування аналітичних рахунків, облік і вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 • Розділ «Виробнича собівартість: статті калькулювання»; перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу.
 • Розділ «Доходи»: види доходів, оцінка і порядок їх визнання, особливості обліку нецільового фінансування та безоплатних надходжень.
 • Розділ «Витрати»: оцінка і порядок їх визнання; оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг.
 • Розділ «Резерви і забезпечення»: чи обов’язкове їх створення для КНП…
 • Інше: створення фондів, облік операцій з капіталом, визнання операцій в іноземній валюті тощо.