Майстер-клас «Вимоги до процесу лабораторного дослідження в ISO 15189:2022 та супутніх стандартах (ISO 20914, ISO 20658)»

680 грн
Вартість відео
Придбати відео

Початок: 22 вересня
Місце зустрічі: Zoom

Спікер:

Олександр Чуваков, консультант з менеджменту якості лабораторних процесів.

Про що:

На майстер-класі розглядатимуть нові вимоги 4-редакції міжнародного стандарту ISO 15189:2022 та супутніх стандартів. Увагу зосереджено на вимоги до процесів досліджень, оцінювання методів, невизначеності результатів досліджень.

Програма:

  1. Вимоги до процесів досліджень ISO 15189:2022. Повний процес лабораторного дослідження та його індикатори якості.
  2. Організація преаналітичних процесів у ISO 20658 «Медичні лабораторії. Вимоги до збору, транспортування, отримання та обробки зразків».
  3. Оцінювання методів лабораторних досліджень — огляд нової редакції стандарту.
  4. Оцінка невизначеності результатів вимірювань за допомогою протоколів ISO/TS 20914 «Медичні лабораторії. Практичне керівництво з оцінки невизначеності вимірювань».
  5. Організація контрою якості досліджень.
  6. Відповіді на запитання.

Під час освітнього заходу передбачене спілкування зі спікером в режимі «Запитання — Відповідь». Підтвердженням успішного проходження освітнього заходу є складання іспиту у вигляді тестових завдань по темі майстер-класу (10 запитань).

БПР медичних та фармацевтичних працівників

1. Назва заходу БПРВимоги до процесу лабораторного дослідження в ISO 15189:2022 та супутніх стандартах (ISO 20914, ISO 20658)
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕСС КОНСАЛТИНГ"
3. Співорганізатори заходуНемає
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Лікарські спеціальності: Бактеріологія, Вірусологія, Імунологія, Лабораторна імунологія, Епідеміологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Мікробіологія і вірусологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Паразитологія, Організація і управління охороною здоров’я, Судово-медична цитологія
5. Вид заходу БПРМайстер-клас
6. Запланована кількість учасниківНеобмежена
7. Мета навчання

•  Розглянути вимоги ISO 15189:2022 що до процесів лабораторних досліджень та їх індикатори якості.
•  Розглянути зміст міжнародного стандарту ISO 20658 та його вимогами до збору, транспортуванню, отриманню та обробки зразків біоматеріалу.
•  Розглянути процес оцінювання методів дослідження.
•  Ознайомитися з  ISO/TS 20914 «Медичні лабораторії. Практичне керівництво з оцінки невизначеності вимірювань».
• Розглянути процес організації контрою якості досліджень.
8. Метод / методи навчанняЛекція, роз’яснення, аналіз конкретних ситуацій, дискусія, вдосконалення практичних навичок
9. Кількість балів БПР10
10. Дата заходу БПР22 вересня  2023 року
11. Місце проведення заходу БПР (повна адреса)Платформа Zoom
12. Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренераОлександр Чуваков
13. Резюме лектора/тренераКонсультант з менеджменту якості лабораторних процесів
14. Програма заходу БПР
1. Вимоги до процесів досліджень ISO 15189:2022. Повний процес лабораторного дослідження та його індикатори якості.
2. Організація преаналітичних процесів у ISO 20658 «Медичні лабораторії. Вимоги до збору, транспортування, отримання та обробки зразків».
3. Оцінювання методів лабораторних досліджень - огляд нової редакції стандарту
4. Оцінка невизначеності результатів вимірювань за допомогою протоколів ISO/TS 20914 «Медичні лабораторії. Практичне керівництво з оцінки невизначеності вимірювань».
5. Організація контрою якості досліджень
6. Відповіді на запитання.
15. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)Відсутні
16. Технічна підтримка (так/ні?).
У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу
Ні
17. Методи оцінювання набутих знаньТестування
18. Код заходу БПР
(Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)
5505651