Майстер-клас на тему «Особливості створення і дотримання стандартних операційних процедур у бактеріології»

1050 грн
Вартість відео
Придбати відео

Початок: 06 лютого, 11:00
Місце зустрічі: Zoom

Спікер:

Катерина Руднєва, практикуючий лікар-бактеріолог з досвідом роботи понад 10 років, асистент кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Про що:

Все частіше лабораторії стикаються зі потребою створенням СОПів у зв’язку з впровадженням стандартів ISO. Важливо розуміти, що СОП – це не черговий бюрократичний документ, який лише обтяжує працівників лабораторії, а ефективний робочий інструмент, напрацьований методом спроб і помилок. Стандартна операційна процедура (СОП) – документ управління якістю, своєрідний набір інструкцій із конкретного аспекту роботи, що допомагає стандартизувати процедуру задля зниження ймовірності помилки. Залежно від оформлення СОПи поділяються на інструкції, алгоритми, блок-схеми та чек-листи. Відповідно до частоти застосування СОП може описувати рутинну процедуру, яка регулярно повторюється в роботі, або містити в собі алгоритм дій на випадок аварійної ситуації, що трапляється рідко, але у разі виникнення, не дає час на роздуми і потребує негайних дій щодо ліквідації (наприклад, витік хімічних речовин або біоматеріалу, порушення в роботі автоклаву тощо). За призначенням СОПи можуть бути адміністративними, процедурними, аналітичними, в окрему групу також виносять СОПи по обладнанню.

Під час проведення заходу розглянемо наступні питання:

 • Хто має писати СОП, та хто перевіряє СОП.
 • Основні помилки у написанні СОП у бактеріології.
 • З чого почати написання СОП.
 • Структура СОП, що застосовуються в бактеріології:
  • мета та сфера застосування,
  • нормативні посилання,
  • терміни, визначення понять, скорочення,
  • відповідальність,
  • обладнання та матеріали,
  • характеристика методу,
  • порядок дій.
 • Робоча інструкція (Робочі нотатки, job aids)
 • Впровадження нової СОП.

Навчальна програма:

1. Назва заходу БПРОсобливості створення і дотримання стандартних операційних процедур у бактеріології
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕСС КОНСАЛТИНГ"
3. Співорганізатори заходуНемає
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Всі спеціальності професіоналів в галузі медико-профілактичної справи, Всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я. Лікарі за спеціальностями: Бактеріологія, Вірусологія, Дитяча отоларингологія, Епідеміологія, Загальна практика - сімейна медицина, Мікробіологія і вірусологія, Організація і управління охороною здоров’я, Отоларингологія, Стоматологія, Дитяча стоматологія.
5. Вид заходу БПРМайстер-клас
6. Запланована кількість учасниківНеобмежена
7. Мета навчанняНавчитись створювати стандартні операційні процедури для бактеріології. Дізнатись про специфіку створення СОП.
8.Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання) Сформувати навички написання, перевірки і впровадження стандартних операційних процедур для бактеріології.
19. Опис структури заходу 1,5 години - лекція, теоретичні знання
0,5 години - практична робота (розгляд СОП у бактеріології та створення таких документів за завданням лектора)
2 години - тестування, оцінювання знань
10.Загальний обсяг навчального навантаження 4 години
11. Форми організації та проведення заходу Лекція з елементамим дискусії, практичне заняття, пояснення
12. Методи організації та проведення заходу Під час навчання розглянемо успішні приклади створення СОП для бактеріології.
13. Матеріально-технічне забезпечення освітнього заходу Засоби електронних комунікацій для дистанційного навчання
14. Форми підсумкового контролю Тестування (не менше 10 тестових завдань)
15. Код заходу БПР
(Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)
3700503

Наприкінці заходу всі учасники пройдуть онлайн-тести, та за результатами оцінювання, отримають 10 балів БПР.