Майстер-клас на тему «Облігатні анаероби: відбір матеріалу, культивування, ідентифікація та визначення чутливості»

Початок: 20 травня, 11:00
Місце зустрічі: Zoom

Цільова аудиторія: бактеріологи, вірусологи, епідеміологи, інфекціоністи, а також всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я та всі спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою.

Номер заходу БПР: 3702828
Кількість балів БПР: 10

Лектор:

Катерина Руднєвапрактикуючий лікар-бактеріолог з досвідом роботи понад 10 років, асистент кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Програма:

  1. Найпоширеніші збудники анаеробних інфекцій та їх особливості
  2. Правила відбору матеріалу для бактеріологічного дослідження на облігатно-анаеробні інфекції
  3. Поживні середовища для транспортування та культивування облігатно-анаеробних мікроорганізмів
  4. Способи створення та контролю анаеробних умов культивування
  5. Визначення чутливості облігатних анаеробів до антибактеріальних препаратів відповідно стандартів EUCAST
  6. Контроль якості та еталонні штами