Майстер-клас на тему «Бактеріологічні принципи антибіотикотерапії»

Початок: 22 квітня, 11:00
Місце зустрічі: Zoom

Цільова аудиторія: всі лікарські спеціальності, зокрема бактеріологи, вірусологи, епідеміологи, також всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.
Номер заходу БПР: 3701360
Кількість балів БПР: 10

Лектор:

Катерина Руднєвапрактикуючий лікар-бактеріолог з досвідом роботи понад 10 років, асистент кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Про що:

На цьому майстер-класі  ми приділимо увагу використанню антибактеріальних препаратів, та розглянемо такі питання:

 • Антибіотики. Механізм дії основних груп антибактеріальних препаратів
 • WHO AWaRe класифікація антибактеріальних препаратів та розподіл антимікробних препаратів на групи відповідно наказу МОЗ України №1513
 • Основні види антибіотикотерапії: емпірична, монотерапія, комбінована терапія, явище синергії
 • Антибіотикограма та принципи її створення
 • EUCACT для клініциста, особливості застосування та комбінації антибактеріальних препаратів
 • Стійкість мікроорганізмів до зовнішніх чинників. Антибіотикорезистентність
 • Основні механізми антибіотикорезистентності
 • Поняття природної стійкості мікроорганізмів (очікувані фенотипи резистентності)
 • Набута резистентність грампозитивних мікроорганізмів. MRSA/VRE
 • Набута резистентність грамнегативних мікроорганізмів. Бета-лактамази, їх види, поширеність та способи виявлення.
 • Інгібітори бета-лактамаз
 • Протидія розповсюдженню набутої резистентності.