Курс майстер-класів на тему «Основи бактеріології для лікарів»

Курс майстер-класів
Вартість участі однієї особи
Основи бактеріології для лікарів
Вартість участі однієї особи
Бактеріологічні принципи антибіотикотерапії для лікарів
Вартість участі однієї особи
Старт 18 березня
Зареєструватися

Початок: 11:00
Місце зустрічі: Zoom

Спікер:

Катерина Руднєва, практикуючий лікар-бактеріолог з досвідом роботи понад 10 років, асистент кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Під час навчання розглянемо механізми дії основних груп антибіотиків, сформуємо розуміння про антибіотикорезистентність та її види, приділимо увагу запобіганню поширення антибіотикорезистентності під час надання медичної допомоги

Цільова аудиторія
Всі спеціальності професіоналів в галузі лікувальної справи (анестезіологія, хірургія, травматологія, нейрохірургія, реабілітація, сімейна медицина, терапія тощо). Всі лікарські спеціальності, всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я


Мета заходу
Навчитись якісно відбирати, зберігати і доставляти біоматеріал для бактеріологічних досліджень. Дізнатись про етапи мікробіологічного дослідження, терміни видачі результатів та особливості їх інтерпретації. Сформувати уявлення про біоплівку як форму існування мікроорганізмів, визначити її клінічне та біологічне значення.

Навчитись коректно інтерпретувати результати антибіотикограми. Дізнатись про про види і механізми антибіотикорезистентності. Сформувати уявлення про EUCAST як помічне джерело інформації для лікаря-клініциста.

1
частина

Основи бактеріології для лікарів

Дата: 18-20 березня
Кількість балів БПР: 25

День 1:

 • Правила забору різних видів біоматеріалу та застосування відповідного лабораторного посуду.
 • Терміни та умови доставки біоматеріалу до бактеріологічної лабораторії.
 • Транспортні середовища і середовища для накопичення, особливості їх використання.
 • Види мікробіологічних досліджень. Етапи проведення бактеріологічного дослідження.
 • Терміни видачі результатів та фактори, які на них впливають.
 • Вплив преаналітичного етапу на якість дослідження.

День 2:

 • Особливості будови клітини грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів.
 • Фактори патогенності бактерій.
 • Поняття про екзотоксин та ендотоксин.
 • Біоплівка як форма існування мікроорганізмів.
 • Етапи формування біоплівки.
 • Клінічне та біологічне значення біоплівкотворення бактерій.
 • Чому не всі бактерії можливо знищити за допомогою стандартних дезинфікуючих розчинів.

День 3:

 • Типи взаємодії бактерій з організмом людини.
 • Мікробний антагонізм та захисна функція нормальної мікрофлори.
 • Інвазивні інфекції та колонізація
 • Визначення кількості мікроорганізмів у зразку.
 • Особливості забору та доставки біоматеріалу для кількісних мікробіологічних досліджень.

Навчальна програма

Тема заходу Основи бактеріології для лікарів
Вид заходу Майстер-клас
Цільова аудиторія Всі лікарські спеціальності, всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я
Мета заходу Навчитись якісно відбирати, зберігати і доставляти біоматеріал для бактеріологічних досліджень. Дізнатись про етапи мікробіологічного дослідження, терміни видачі результатів та особливості їх інтерпретації. Сформувати уявлення про біоплівку як форму існування мікроорганізмів, визначити її клінічне та біологічне значення.
Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання Навички якісного забору різних видів біоматеріалу для бактеріологічного дослідження, використання транспортних середовищ, інтерпретація кількісних бактеріологічних досліджень
Опис структури заходу 1 день
2 години - лекція, теоретичні знання
1 година - практична робота (перегляд відеоматеріалу з демонстраціями забору матеріалу)
2 день
2 години - лекція, теоретичні знання
1 година - практична робота (розгляд залежності концентрації та терміну експозиції для знищення різних видів мікроорганізмів на прикладі інструкцій до хлорвмісних дезинфікуючих розчинів)
3 день
2 години - лекція, теоретичні знання
1 година - практична робота (інтерпретація результатів бактеріологічного дослідження за завданням лектора)
3 години - тестування, оцінювання знань
Загальний обсяг навчального навантаження 12 годин
Форми організації та проведення заходу Лекція з елементамим дискусії, практичне заняття, пояснення
Методи організації та проведення заходу Під час навчання розглянемо види мікробіологічних досліджень та особливості забору і доставки біоматеріалу. Також, приділимо увагу інтерпретації бактеріологічних досліджень та особливостям дезінфекції залежно від виду збудника
Матеріально-технічне забезпечення освітнього заходу Засоби електронних комунікацій для дистанційного навчання
Форми підсумкового контролю Тестування
Код заходу БПР
(Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)
2
частина

Бактеріологічні принципи антибіотикотерапії для лікарів

Дата: 25-26 березня
Кількість балів БПР: 15

День 4:

 • Антибіотики. Механізм дії основних груп антибактеріальних препаратів
 • WHO AWaRe класифікація антибактеріальних препаратів та розподіл антимікробних препаратів на групи відповідно наказу МОЗ України №823
 • Основні види антибіотикотерапії: емпірична, монотерапія, комбінована терапія, явище синергії
 • Антибіотикограма та принципи її створення
 • Вибір оптимального антибактеріального препарату за  допомогою рекомендацій EUCACT
 •  EUCACT для клініциста, особливості застосування та комбінації антибактеріальних препаратів

День 5:

 • Стійкість мікроорганізмів до зовнішніх чинників. Антибіотикорезистентність
 • Основні механізми антибіотикорезистентності
 • Поняття природної стійкості мікроорганізмів (очікувані фенотипи резистентності)
 • Набута резистентність грампозитивних мікроорганізмів. MRSA/VRE
 • Набута резистентність грамнегативних мікроорганізмів. Бета-лактамази, їх види, поширеність та способи виявлення.
 • Інгібітори бета-лактамаз
 • Протидія розповсюдженню набутої резистентності.

Навчальна програма

Тема заходу Бактеріологічні принципи антибіотикотерапії для лікарів
Вид заходу Майстер-клас
Цільова аудиторія Всі лікарські спеціальності, Всі спеціальності професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я
Мета заходу Навчитись коректно інтерпретувати результати антибіотикограми. Дізнатись про про види і механізми антибіотикорезистентності. Сформувати уявлення про EUCAST як помічне джерело інформації для лікаря.
Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання Навички інтерпретації антибіотикограми, скринінгу антибіотикорезистентності та запобігання її поширенню
Опис структури заходу 1 день
1,5 години - лекція, теоретичні знання
1,5 години - практична робота (робота з антибіотикограмами та документами EUCAST за завданням лектора)
1 година - обговорення
2 день
1,5 години - лекція, теоретичні знання
0,5 години - практична робота (вирішення ситуаційних задач щодо запобігання поширенню антибіотикорезистентності)
2 години - тестування, оцінювання знань
Загальний обсяг навчального навантаження 8 годин
Форми організації та проведення заходу Лекція з елементами дискусії, практичне заняття, пояснення
Методи організації та проведення заходу Під час навчання розглянемо механізми дії основних груп антибіотиків, сформуємо розуміння про антибіотикорезистентність та її види, приділимо увагу запобіганню поширення антибіотикорезистентності під час надання медичної допомоги
Матеріально-технічне забезпечення освітнього заходу Засоби електронних комунікацій для дистанційного навчання
Форми підсумкового контролю Тестування
Код заходу БПР
(Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)