Курс «Інфекційний контроль»

Організатор:
«Журнал головної медичної сестри»,
ТОВ «Care For Doctors» CFD

Структура курсу:

Три модулі.

Три онлайн-зустрічі по 120 хвилин кожна, які будуть містити теоретичну та практичну частини.

Три домашніх завдання (виконання є обов’язковою частиною навчання,  перевірятиме тренер).

Для кожного учасника — фінальний пакет документів, з якими ви працювали протягом курсу. (Усі документи відкоригує тренер.)

Кожен учасник отримає сертифікат про проходження курсу.

Для кого:

Головні медичні сестри, а також фахівці відділу інфекційного контролю закладу охорони здоров’я.

Про що:

Пропрацюємо і підготуємо пакет документів для роботи відділу інфекційного контролю закладів охорони здоров’я відповідно до:

Наказів МОЗ України від 03.08.2021 р. № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах / закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення», від 03.08.2020 р. № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» і наказу від 06.05.2021 р. № 882 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь», а також багатьох інших, які регламентують роботу медичного працівника.

У межах навчання учасники не лише отримають корисну теоретичну інформацію, а й опрацюють на практиці отримані рекомендації під час роботи у практичних модулях.

Модуль 1

У контексті обговорення цих наказів МОЗ України детально пропрацюємо такі практичні акценти:

Визначаючи епідзначущого інфекційного агента, слід використовувати такі характеристики:

 • схильність до передавання в межах ЗОЗ/ЗСЗ — визначається за даними літературних джерел;
 • резистентність до АМП першої лінії;
 • МО, що зрідка трапляються;
 • МО, що складно піддаються АБ терапії через природну резистентність;
 • МО здатні спричинити спалах та/або пов'язані з високою смертністю;
 • МО, що належать до групи нещодавно виявлених або нещодавно була доведена їх здатність викликати захворювання в людей.

Важливо попередити в закладі охорони здоров’я передання МРМО (мультирезистентні), а це потребує комплексного підходу детально розглянемо кожен із компонентів:

 • адміністративні заходи;
 • навчання і підготовку працівників;
 • раціональне використання АМП;
 • забезпечення виконання заходів запобігання зараженню під час проведення догляду за пацієнтами;
 • забезпечення заходів з охорони внутрішнього середовища ЗОЗ або ЗСЗ;
 • забезпечення проведення деколонізаційної терапії в разі потреби.

Модуль 2

План дій з упровадження програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю на один рік і на п’ять років.

Розроблення СОП є ключовою функцією ВІК. Вони мають містити чіткі вказівки стосовно пріоритетів ПІІК, бути засновані на даних доказової медицини й адаптовані до місцевих умов. Відповідні зацікавлені сторони (наприклад, керівники структурних підрозділів, провідні спеціалісти, старші медичні сестри, менеджери з якості) мають бути залучені до розробки та адаптації СОП.

Акцентуємо увагу на тому, що обов’язково має бути здійснено перед уведенням у дію нових СОП.

Модуль 3

План дій з упровадження програми покращання гігієни рук.

Під час роботи модуля пропрацюємо підготовку зазначеного плану дій як на рік, так і на п’ять років.

Разом сформуємо план навчання і підготовки медичних працівників із питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю на наступний рік.

Важливо бути готовими до отримання й виконання домашнього завдання. Цей курс орієнтований на відпрацювання практичних навичок кожного учасника.