Cпецвипуск «Як покращити якість трудового життя у закладах охорони здоров'я»

Ціна одного примірника
499 грн
Придбати

Автор Павло Матюшко,
юрист, радник АО «URVISTA»

Про спецвипуск

Покращення умов праці та підвищення якості трудового життя в закладах охорони здоров’я є одним з пріоритетів політики якості, охорони та гігієни праці, сталого соціального та професійного розвитку медичних працівників. Тісний зв’язок між умовами праці медичного персоналу та якістю медичної допомоги, що надається пацієнтам, підтверджено сучасною світовою практикою установ та численними науковими дослідженнями. Якщо медичний заклад зацікавлений у якісних змінах та результатах своєї діяльності, він має рухатись у цьому напрямку. Але як це зробити?

Якість трудового життя, безпека та досконалість догляду, продуктивність медичних закладів — ось три складові елементи однієї і тієї ж динаміки, яка вимагає великої кількості експериментів, зусиль, пошуків, волі, щоб реалістично закріпитися в цій галузі. Якість трудового життя єднає дії, які пов’язують покращення умов праці медичних працівників та загальну роботу установ. Ці дії дають змогу підтримувати професіоналів, гарантуючи безпеку допомоги, якість послуг та здоров’я медичних працівників. В умовах воєнного стану та епідемічної кризи це питання є ще більш актуальним.

Крім дій, спрямованих на підвищення добробуту та комфортних умов праці, якість трудового життя є справжнім інструментом для трансформації організацій. Вона не є окремим проєктом. Це — ресурс, який стосується всіх проєктів в галузі охорони здоров’я. Його місія полягає в тому, щоб об’єднати працівників, яких стосуються зміни, щоб врахувати їхній досвід та знання у формуванні нової організації. Метою цього підходу є перегляд ролі менеджменту, його оснащення, питання та оновлення соціального діалогу, переосмислення організацій.

Отже, як здійснити впровадження підходу до якості трудового життя та забезпечити сталу еволюцію медичного закладу? Які конкретні кроки необхідно зробити для досягнення цієї мети? Відповіді на ці запитання ви зможете знайти у спецвипуску № 1. 2022 «ЯК ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я» журналу «Практика управління медичним закладом». 

Запропоноване дослідження засновано на передовому світовому досвіді медичних закладів у реалізації сучасних підходів до покращення якості трудового життя, адаптації її до професійних реалій установ, соціального діалогу, застосованих засобів і методів, впливів (соціальних, економічних тощо), які потенційно та позитивно відображаються на результативності та ефективності діяльності організації, охороні та гігієні праці медичного персоналу. Воно пропонує конкретні приклади у вигляді практичних рекомендацій, які охоплюють етапи та виміри підходу до якості трудового життя, надають базові знання цієї концепції та методологічні інструменти для управління проєктами у сучасних умовах. Це дослідження орієнтоване на осіб, які приймають рішення, професіоналів та спеціалістів медичної галузі, які бажають застосувати цей підхід.

Сподіваюся, що інформація та рекомендації з якості трудового життя у закладах охорони здоров’я дозволять всім зацікавленим особам медичної галузі підживити свої роздуми та приступити до впровадження цього процесу у життя, щоб кожен міг спокійно працювати та процвітати, що є ключовим фактором якісної підтримки.

Зміст

I. ІСТОРІЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ

II. СКЛАДОВІ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ

 • Визначення, що стосуються якості трудового життя
 • Відмінності між якістю трудового життя та підходом до якості
 • Відмінності між якістю трудового життя та психосоціальними ризиками

III. ЩО ТАКЕ ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ?

 • Завдання підходу якості трудового життя
 • Показники якості трудового життя

IV. ШІСТЬ ВИМІРІВ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ

1 ВИМІР. ЗМІСТ ПРАЦІ

 • Категорії та неповний перелік дій
 • Навантаження персоналу закладу охорони здоров’я
 • Робочі дискусії
 • Приклад впровадження корпоративного методу управління

2 ВИМІР. ОХОРОНА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ

 • Категорії та неповний перелік дій
 • Роль та місії інженера з охорони праці

3 ВИМІР. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КЛІМАТ

 • Категорії та неповний перелік дій
 • Визнання праці

4 ВИМІР. ОБМІН ТА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТЕЙ

 • Категорії та неповний перелік дій
 • Спільні інновації
 • Якість трудового життя та корпоративна культура закладу
 • Що таке індивідуальний соціальний звіт?

5 ВИМІР. РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

 • Категорії та неповний перелік дій
 • Колективний договір про організацію та тривалість робочого часу
 • Професійна рівність та профілактика гендерного та сексуального насильства
 • Організація дистанційної роботи

6 ВИМІР. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 • Категорії та неповний перелік дій
 • Правила інтеграції нових працівників

V. 12 ВИМІРІВ ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

 • Якому терміну віддати перевагу?
 • Якість трудового життя та професійне благополуччя
 • А як щодо професійного щастя?
 • Специфіка та критерії 12 вимірів професійного благополуччя
 • Побудова глобальної моделі професійного благополуччя

VI. ПІДГОТОВКА ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДУ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ

 • Інформування про якість трудового життя
 • Оцінка умов для успіху впровадження підходу якості трудового життя
 • Розуміння та передбачення труднощів для реалізації підходу якості трудового життя
 • Декілька ідей для підготовки підходу якості трудового життя
 • Підготовка та адаптація підходу якості трудового життя в умовах кризи
 • Позиціонування підходу якості трудового життя в умовах кризи
 • Що ми знаємо про підготовку підходу якості трудового життя медичного закладу

VII. ДОСВІД ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 • Реорганізація праці
 • Реорганізація робочого простору
 • Покращення матеріальних умов праці
 • Переваги співпраці
 • У пошуках важелів для покращення привабливості праці
 • Покращення професійних відносин
 • Внутрішні комунікації
 • Управління по-іншому
 • Надання сенсу праці

VIII. ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДУ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 • Здійснення проєктного підходу до якості трудового життя
 • Повідомлення про підхід якості трудового життя та його результати
 • Формування команди проєкту якості трудового життя
 • Обмін питаннями та роз’ясненнями щодо меж підходу якості трудового життя
 • Інвентаризація методів для визначення області застосування підходу якості трудового життя
 • Визначення та підготовка експерименту для першої області застосування підходу якості трудового життя
 • Проведення експерименту та вивчення його результатів
 • Перші уроки та впровадження сталого підходу якості трудового життя

ВИСНОВКИ