Журнал реєстрації проведених інструктажів (навчання) з питань профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги та безпеки праці

Ціна одного примірника
340 грн
Придбати

Про журнал

Пропонуємо вашій увазі спеціально розроблену форму, для реєстрації проведених інструктажів (навчання) з питань профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги та безпеки праці. Це видання стане в нагоді у кожному закладі охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2021 № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення». Відділ з інфекційного контролю (далі - ВІК) діє як самостійний структурний підрозділ у закладі охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) та установах/закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення (далі - ЗСЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування.

На ці відділи покладені функції з навчання та перевірки знань працівників ЗОЗ/ЗСЗ із питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю, покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, адміністрування антимікробних препаратів.

Ведення реєстрації навчань за запропонованою формою стане дієвим інструментом обліку і контролю цього процесу у конкретному закладі і дозволить надати докази проведених навчальних заходів у випадку перевірок.

Отже, у наказі № 1614 зазначено:

медичні працівники інформуються про фактори ризику при виконанні своїх професійних обов’язків, дотримання правил попередження професійних захворювань при прийомі на роботу в ЗОЗ,  у подальшому, не менше одного разу на півроку, всі медичні працівники повинні проходити інструктаж з питань профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД) та безпеки праці, один раз на місяць - навчання відповідно до графіку навчання з профілактика інфекцій та інфекційного контролю (ПІІК), затвердженого керівником ЗОЗ.

Зокрема, мають бути проведені такі види навчань:

Навчання стандартним заходам захисту, які засновані на припущені, що будь-які рідини організму пацієнта (кров, виділення і секрети), окрім поту, та непошкодженої шкіри і слизових оболонок містять інфекційні агенти, які здатні передаватися:

 • правила та практики гігієни рук;
 • використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду;
 • використання халати захисту від інфекційних агентів (ХЗІА) в залежності від методів проведення догляду;
 • респіраторна гігієна і етикет кашлю, використання масок в залежності від методів проведення догляду;
 • використання захисних окулярів або щитків в залежності від методів проведення догляду;
 • безпека при виконанні ін’єкцій;
 • використання чистого і безпечного обладнання та інструментарію для проведення догляду;
 • безпечне поводження з медичними відходами;
 • очищення та дезінфекція приміщень;
 • використання чистої і безпечної білизни.

Примітка: Використання працівниками ЗОЗ/ЗСЗ стандартних заходів захисту під час догляду за пацієнтом визначається характером взаємодії «працівник-пацієнт» та можливими ризиками контакту з кров’ю або іншими біологічними рідинами та/або інфекційними агентами. Для деяких маніпуляцій (наприклад, венепункція) можуть знадобитися лише рукавички, а при інших (наприклад, інтубація трахеї) - рукавички, ХЗІА, респіратор, захисні окуляри або щиток.

Навчання, підготовка і обґрунтування необхідності застосування даних правил і практик стандартних заходів захисту критично важливі та мають проводитися в кожному ЗОЗ та ЗСЗ з метою ефективного засвоєння теоретичних матеріалів та відпрацювання практичних навичок.

Навчання і підготовку працівників ЗОЗ/ЗСЗ з респіраторної гігієни і етикету кашлю.

Повітряні заходи захисту:

 • навчання і підготовку щодо використання респіраторів (показання до носіння, проведення якісного тесту на прилягання до обличчя (фіт тестування), відпрацювання практичних навичок з надягання, знімання, зберігання та утилізації респіратора);
 • навчання і підготовку щодо експлуатації палат ізоляції пацієнтів з аерогенною інфекцією (ПІПАІ);
 • навчання і підготовку пацієнтів щодо етикету кашлю і респіраторної гігієни;
 • навчання і підготовку щодо правил транспортування пацієнтів з аерогенною інфекцією.

До програми навчання і підготовки з ПІІК слід включити компонент щодо профілактики передавання та інфікування кору.

Безпечне користування голками та іншими колючо-ріжучими медичними інструментами.

Навчання і підготовка щодо Попередження передавання мікроорганізми з множинною стійкістю до АМП або мультирезистентні мікроорганізми (МРМО). Роботодавець повинен забезпечити регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ та демонстрацію їх правильного застосування. (МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 29.11.2018  № 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»).

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А4 альбом
Обсяг: 100 с.
Дата виходу: грудень 2023 рік