Посібник «Впровадження НАССР у медичному закладі»

Ціна одного примірника
520 грн
Придбати

Системи управління безпечністю харчових продуктів

Автор Віта Дубчак, тренер-методист, бізнес-консультант з управлінської діяльності, аудитор системи менеджменту безпеки харчової продукції

Від редакції

Посібник виходить у електронному вигляді!

Зміст

 1. 1. Система HACCP (ХАССП)
 2. 2. Принципи HACCP
 3. 3. Послідовність впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів
 4. 4. Завдання групи НАССР
 5. 5. Підготовка співробітників групи HACCP
 6. 6. Графік роботи групи HACCP
 7. 7. Політика безпеки харчової продукції на підприємстві
 8. 8. Базові програми­-передумови
  • Програма-­передумова «Здоров’я та гігієна персоналу»
  • Програма-­передумова «Належне планування виробничих, допоміжних і побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення»
  • Програма-­передумова «Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок»
  • Програма­-передумова «Управління відходами»
  • Програма-­передумова «Вимоги до планування та стану комунікацій — вентиляції, водопроводів, електро­ та газопостачання, освітлення тощо»
  • Програма-­передумова «Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів і матеріалів, які контактують із харчовими продуктами»
  • Програма­-передумова «Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, засоби профілактики та боротьби»
  • Програма-­передумова «Зберігання та використання токсичних сполук і речовин»
  • Програма-­передумова «Зберігання та транспортування»
  • Програма-­передумова «Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками»
  • Програма-­передумова «Вимоги щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь»
  • Програма­-передумова «Контроль за технологічними процесами»
 9. 9. Лабораторний контроль як елемент верифікації системи НАССР підприємства
 10. 10. Розроблення та впровадження системи HACCP