Посібник «Медична послуга. Від собівартості до ціни»

Ціна одного примірника
499 грн
Придбати

Практичний посібник

Навіть така благородна справа як надання медичної допомоги з організаційного погляду є господарською діяльністю, що зафіксовано в ст. 17 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Господарською діяльністю закладів охорони здоров'я є надання медичних послуг. Частину таких послуг оплачує держава, частину — самі пацієнти. Отже, закладам охорони здоров'я необхідно:

 • розраховувати й контролювати собівартість послуг, які оплачує держава;
 • визначати ціни на ті послуги, які оплачують пацієнти.

Задля визначення ціни складають планову калькуляцію, яка має містити повний (наскільки це можливо) перелік прямих витрат, а також враховувати інші витрати (загальновиробничі, адміністративні тощо). Законодавство не встановлює жодних вимог ані до форми, ані до структури, ані до змісту калькуляції. А перелік і склад статей калькулювання медичні заклади, як і інші підприємства, встановлюють самостійно. Загалом — калькулювання та ціноутворення — процеси непрості й багатоетапні. Тож в практичному посібнику кожен етап буде розглянуто детально, проілюстровано числовими прикладами та зразками документів.

Посібник «Медична послуга. Від собівартості до ціни»
Посібник «Медична послуга. Від собівартості до ціни»

Зміст посібника:

Перелік нормативних актів та скорочень, використаних у посібнику

Розділ 1.
Медична послуга: поняття, характеристики, сутність

 • Медична послуга: законодавче підґрунтя
 • Медичні послуги: безоплатні й платні
 • Використання Методики № 1075: обов’язково, доцільно чи можливо?
 • Медичні послуги: класифікація

Розділ 2.
Від витрат до собівартості: крок за кроком

 • Поняття «собівартість» у законодавстві й на практиці
 • Формування собівартості як технологічний процес
 • Центри витрат. Об’єкти витрат. Одиниці послуг
 • Типові й нетипові витрати медичного закладу
 • Розподіл витрат

Розділ 3.
Методи калькулювання медичної послуги: чи є вибір?

 • Попередня й фактична калькуляції
 • Методи калькулювання собівартості
 • Витрати ЗОЗ: коли прямі, а коли — загальновиробничі?
 • Постійні та змінні: як розрізнити та розрахувати?
 • Розрахунок вартості простої медичної послуги
 • Якщо послуга непроста…
 • Норми й нормування в процесі калькулювання

Розділ 4.
Медична послуга та її документальне відображення

 • Собівартість в обліковій політиці підприємства
 • Документи з обліку запасів
 • Місце калькуляції в системі документообігу підприємства

Розділ 5.
Ціна медичної послуги: чи варто прагнути прибутку?

 • Ціна та ціноутворення: засади
 • Хто та в якому порядку затверджує ціни на медичні послуги?
 • Скільки коштує безоплатне?
 • Медична послуга: податкові аспекти

Додатки

 • Додаток 1. Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах (затверджено постановою КМУ від 17.09.1996 р. № 1138)
 • Додаток 2. Лист МОЗ «Щодо переліку платних послуг, які можуть надаватись у закладах охорони здоров’я, що діють у формі комунальних некомерційних підприємств» від 27.09.2019 р. № 25-04/41795/2-19