Підручник "Госпітальна епідеміологія та інфекційний контроль"

Ціна одного примірника
850 грн1200 грн
Придбати

Навчальний підручник

Книга у твердій палітурці
400 стрінок

Автор: Айдин Салманов, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти України ім. П. Л. Шупика


Реформа системи охорони здоров’я, яка здійснюється в України, потребує правового підґрунтя щодо санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог, які висуваються до закладів охорони здоров’я. Відсутність належної інформованості медичного персоналу з питань безпеки як пацієнтів, так і співробітників часто призводить до негативних наслідків.

Ситуація ускладнюється з тим, що останні роки МОЗ України затвердів чимало нормативно-правових актів, які в певній мірі не узгоджуються іншими, чинними документам. Більш того, скасовуються документи, засновані на рекомендаціях СDC (США) та ECDC (Європейський Союз), якими регламентовано організація системи інфекційного контролю, облік та реєстрація інфекцій області хірургічного втручання тощо. Це в певній мірі знижує ефективність заходів інфекційного контролю. Тому у книзі дамо рекомендації по організації інфекційного контролю, ефективність якого доведено науковими дослідженнями, засновано на рекомендаціях ВООЗ, СDC (США) та ECDC (ЄС) та адаптовані з урахуваннями нормативно-правових актів МОЗ України.

Зміст підручника відповідає програмі курсу «Госпітальна епідеміологія та інфекційний контроль» Національної медичної академії післядипломної освіти України ім. П. Л. Шупика.

Основні розділи

Глава 1.
ГОСПІТАЛЬНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 • Визначення, мета і завдання, предмет (об’єкт) вивчення
 • Епідемічний процес
 • Рушійні сили епідемічного процесу
 • Джерело та резервуар збудника інфекції
 • Механізм передачі збудника інфекції
 • Сприятливий організм
 • Прояви епідемічного процесу
 • Інфекція, інфекційний процес, інфекційна хвороба
 • Патогенність, вірулентність, токсигенність, специфічність, органотропність
 • Динаміка інфекційного процесу. Види і форми інфекцій
 • Форми інфекційного процесу
 • Динаміка інфекційної хвороби

Глава 2.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ

 • Визначення терміну, актуальність, соціально-економічна значимість ВЛІ
 • Епідеміологічна характеристика ВЛІ

Глава 3.
ЕТІОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ

 • Бактерії – збудники ВЛІ
 • Сучасні дані про збудники ВЛІ
 • Госпітальні штами мікроорганізмів
 • Епідеміологічна характеристика провідних збудників ВЛІ
 • Віруси – збудники ВЛІ
 • Збудники інфекцій шлунково-кишкового тракту
 • Збудники інфекцій дихальних шляхів
 • Збудники інфекцій, що супроводжується екзантемами
 • Гриби – збудники ВЛІ

Глава 4.
ІНФЕКЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 • Визначення терміну, актуальність, захворюваність, летальність, економічні збитки
 • Класифікація інфекцій за анатомічної локалізації патологічного процесу
 • Джерело збудника, механізм та фактори передачі, фактори ризику, що впливають на інтенсивність епідемічного процесу
 • Етіологія, резистентність збудників інфекції до антибіотиків
 • Інфекція області хірургічного втручання
 • Визначення терміну, актуальність, соціально-економічні наслідки
 • Класифікація за анатомічною локалізацією інфекції
 • Етіологія, джерело збудника, механізм передачі інфекції
 • Фактори ризику, що впливають на розвиток інфекції
 • Профілактика
 • Інфекції кровотоку
 • Актуальність, захворюваність, летальність, економічні збитки
 • Класифікація і критерії визначення інфекцій кровотоку
 • Етіологія, джерело збудника, механізм передачі інфекції
 • Фактори ризику розвитку інфекції
 • Особливості епідеміологічного нагляду
 • Профілактика
 • Інфекції кровотоку, пов’язані з внутрішньосудинними пристроями
 • Актуальність, захворюваність, летальність, економічні збитки
 • Епідеміологія інфекції кровотоку
 • Пристрої, які використовуються для короткочасного доступу до судин
 • Пристрої, які використовуються для довготривалого доступу до судин
 • Етіологія інфекції кровотоку
 • Патогенез інфекцій кровотоку
 • Критерії визначення, інфекцій, пов’язані катетеризацією судин
 • Профілактика інфекції, пов'язаних з катетеризацією судин
 • Інфекції, пов’язані з внутришньосудинними пристроями,
 • які використовуються для парентерального живлення
 • Епідеміологія
 • Фактори ризику розвитку інфекції
 • Діагностика
 • Профілактика
 • Інфекції, пов’язані з внутришньосудинними пристроями,
 • які використовуються для проведення гемодіалізу
 • Епідеміологія
 • Етіологія
 • Профілактика
 • Інфекції, пов’язані з внутришньосудинними пристроями,
 • які використовуються в педіатричній практиці
 • Епідеміологія
 • Етіологія
 • Профілактика
 • Профілактика інфекцій, що пов’язані з використанням внутришньосудинних катетерів
 • Катетер-асоційовані інфекції кровотоку
 • Етіологія
 • Епідеміологія і патогенез
 • Профілактика
 • Інфекції сечовивідних шляхів
 • Актуальність, захворюваність, летальність, економічні збитки
 • Критерії визначення (діагностики) інфекції
 • Фактори і групи ризику розвитку інфекції
 • Джерело збудника, механізм передачі інфекції
 • Етіологія
 • Профілактика
 • Інфекції нижніх дихальних шляхів, пневмонія
 • Актуальність, захворюваність, летальність, економічні збитки
 • Класифікація і критерії визначення інфекції
 • Етіологія
 • Джерело збудника, механізм передачі інфекції
 • Фактори ризику розвитку інфекції
 • Профілактика

Глава 5.
ІНФЕКЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СТАЦІОНАРАХ (ВІДДІЛЕННЯХ)

 • Приймальні відділення стаціонарів
 • Палатні відділення стаціонарів соматичного профілю
 • Палатні відділення хірургічного профілю
 • Особливості розміщення і облаштування операційних блоків, операційних
 • Відділення реанімації та інтенсивної терапії
 • Фактори ризику
 • Етіологія
 • Особливості інфекційного контролю
 • Ізоляційно-обмежувальні заходи
 • Склад та площа приміщень
 • Санітарно-протиепідемічні вимоги
 • Дезінфекційні та стерилізаційні заходи
 • Опікові відділення
 • Основні терміни та визначення
 • Етіологія інфекцій опікових хворих
 • Джерела і резервуари збудників та механізм їх передачі
 • Фактори ризику розвитку інфекцій
 • Особливості профілактики інфекції
 • Особливості епідеміологічного нагляду
 • Структура та склад приміщень
 • Акушерські відділення та стаціонари, перинатальні центри
 • Епідеміологія інфекцій у породіль і новонароджених
 • Етіологія інфекції у породіль і новонароджених
 • Джерела збудника і шляхи їх передачі
 • Фактори ризику розвитку інфекції
 • Стратегія інфекційної безпеки пацієнтів
 • Основні типи інфекцій та їх профілактика
 • Інфекції області хірургічного втручання
 • Інфекції грудей у жінок
 • Інфекції репродуктивного тракту жінок
 • Структура та площа приміщень
 • Палатні відділення стаціонару для лікування дітей
 • Відділення гемодіалізу
 • Гемодіаліз
 • Перитонеальний діаліз
 • Постійний амбулаторний перитонеальний діаліз
 • Постійний клінічний перитонеальний діаліз
 • Механізми перитонеального діалізу
 • Ознаки та причини ускладнень
 • Обладнання та апаратура для перитонеального діалізу
 • Профілактика інфікування під час діалізу
 • Структура та склад приміщень
 • Інфекційні стаціонари та відділення
 • Принципи роботи інфекційних стаціонарів
 • Структура та склад приміщень
 • Психоневрологічні заклади
 • Особливості роботи психоневрологічних установ
 • Особливості епідеміології ВЛІ
 • Заходи профілактики ВЛІ
 • Паталогоанатомічне відділення
 • Інфекційна небезпека трупного матеріалу
 • Заходи щодо зниження ризику інфікування
 • Структура та склад приміщень
 • Мікробіологічна лабораторія
 • Фактори ризику і механізми розвитку інфекцій
 • Рівні біологічної безпеки в лабораторії
 • Інфекційний контроль в лабораторії
 • Практичні рекомендації з біологічної безпеки
 • Структура та склад приміщень
 • Медичні заклади стоматологічного профілю
 • Етіологія і патогенез ВЛІ
 • Джерела збудника інфекції
 • Фактори ризику розвитку інфекції
 • Профілактика інфекції в стоматології

Глава 6.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД

 • Визначення, мета та завдання
 • Функціональна структура системи епідеміологічного нагляду
 • Впровадження епіднагляду на лікарняному рівні
 • Критерії визначень ВЛІ
 • Стратегія епідеміологічного нагляду
 • Методи епідеміологічного нагляду
 • Активне виявлення ВЛІ
 • Пасивні методи виявлення ВЛІ
 • Дослідження поширеності ВЛІ
 • Дослідження випадків захворювання ВЛІ
 • Підрахунок показників
 • Організація системи епідеміологічного нагляду
 • Збір даних і аналіз
 • Джерела даних для аналізу
 • Елементи даних епідеміологічного нагляду
 • Підготовка зведень епідеміологічних даних
 • Аналіз і інтерпретація даних
 • Підготовка та поширення звіту
 • Основні підходи до епідеміологічного нагляду
 • Систематичний (постійний) епідеміологічний нагляд
 • Періодичний епідеміологічний нагляд
 • Дослідження пре валентності
 • Цільове епідемічне спостереження за хворими групи ризику
 • Цільове епідеміологічне спостереження по типу збудника /локалізації інфекції
 • Облік і реєстрація ВЛІ
 • Регламент обліку ВЛІ
 • Епідеміологічний аналіз
 • Ретроспективний епідеміологічний аналіз
 • Оперативний (поточний) епідеміологічний аналіз
 • Оцінка ефективності профілактичних заходів
 • Епідеміологічне спостереження
 • Оцінка системи епідеміологічного нагляду
 • Оцінка стратегії епідеміологічного нагляду
 • Оцінка зворотного зв'язку
 • Достовірність / якість даних
 • Оцінка частоти захворюваності
 • Відносні показники
 • Інцидентність
 • Кумулятивна інцидентність
 • Щільність інцидентності
 • Фактори ризику
 • Внутрішні чинники ризику
 • Зовнішні фактори ризику
 • Превалентність
 • Вимірювання ефекту впливу (оцінка ризику)
 • Оцінка сили зв'язку
 • Причинність в госпітальної епідеміології
 • Способи усунення випадкової помилки
 • Упередженість відбору даних
 • Упередженість класифікації
 • Способи контролю чинників, що заважають
 • Розслідування спалахів ВЛІ
 • Визначення випадку ВЛІ
 • Виявлення спалаху
 • Розслідування спалаху
 • Цілі та завдання розслідування спалаху
 • Основні етапи розслідування спалахів
 • Заходи контролю та моніторинг

Глава 7.
ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Організація інфекційного контролю в ЛПУ
 • Обов’язки та права КІК
 • Склад і порядок роботи КІК
 • Цілі, завдання та функції КІК
 • Виявлення, облік і реєстрація ВЛІ
 • Епідеміологічний аналіз
 • Фактори ризику виникнення ВЛІ
 • Хірургічні стаціонари (відділення)
 • Акушерське – гінекологічні стаціонари (відділення)
 • Реалізація програм інфекційного контролю
 • Індикатори якості програм інфекційного контролю
 • Цілі та завдання програм інфекційного контролю
 • Основні напрямки стратегії інфекційного контролю
 • Рекомендації для програм з інфекційного контролю
 • Кадрові ресурси медичної установи
 • Навчання медичного персоналу
 • Вимоги до навчання медичних працівників
 • Мета навчання та практичної підготовки
 • Основні принципи навчання медичного персоналу
 • Біологічні ризики
 • Оцінка дотримання принципів інфекційного контролю
 • Епідеміологічна оцінка лікарняного середовища

Глава 8.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ

 • Визначення терміну, мета та завдання
 • Способи / методи дезінфекції
 • Дезінфекційні засоби
 • Класифікація об’єктів лікарняного середовища
 • Дезінфекція медичного обладнання
 • Дезінфекція лапараскопів і артроскопів
 • Дезінфекція тонометрів, кріохірургічних інструментів і зондів
 • Дезінфекція стоматологічних інструментів
 • Дезінфекція обладнання для гемодіалізу
 • Дезінфекція наркозно-дихальної апаратури
 • Приготування дезінфекційних розчинів та їх зберігання
 • Дезінфекція при амбулаторному обслуговуванні та на дому
 • Очищення та дезінфекція поверхонь
 • Тривалість контакту (експозиція) дезінфектанту з поверхнею
 • Дезінфекція повітря
 • Мікробна контамінація дезінфектантів
 • Фактори, що знижують ефективність дезінфекції
 • Підходи щодо санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПУ

Глава 9.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ

 • Визначення терміну, мета та завдання, відповідальність
 • Вимоги до проведення стерилізації
 • Стерилізація, методи здійснення, контроль ефективності
 • Технологічний процес стерилізації
 • Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень та устаткування
 • Контроль якості та оцінка передстерилізаційного очищення
 • Додаткові рекомендації (Європейський досвід)
 • Показання до стерилізації або дезінфекції високого рівня
 • Вибір та використання засобів для некритичних медичних пристроїв
 • Обробка обладнання і поверхонь у стоматології
 • Загальні вимоги щодо дезінфекції та стерилізації
 • Вимоги до дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації
 • Контроль якості організації дезінфекції та стерилізації

Глава 10.
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ

 • Антибіотики, визначення терміну, класифікація
 • Антибіотикорезистентність, визначення термінів
 • Механізми резистентності до антибіотиків
 • Механізми резистентності до окремих класів антибіотиків
 • Особливості генів стійкості до антибіотиків
 • Стратегія боротьби з інфекціями, спричинених резистентними мікроорганізмів
 • Особливості інфекцій, спричинених резистентними мікроорганізмами
 • Фактори ризику розвитку ВЛІ, спричинених резистентними мікроорганізмами
 • Організація контролю антибіотикорезистентності в стаціонарі
 • Раціональне використання антибіотиків
 • Мікробіологічний моніторинг за клінічними ізолятами
 • Мікробіологічний моніторинг об’єктів лікарняного середовища
 • Заходи запобігання передачі резистентних мікроорганізмів
 • Заходи безпеки при контактуванні з інфікованими особами
 • Профілактика післяопераційних гнійно-запальних інфекцій
 • Охорона здоров’я медичного персоналу та деколонізація
 • Захист від контамінації об’єктів лікарняного середовища
 • Засоби індивідуального захисту медичного персоналу
 • Використання засобів захисту в операційній
 • Міжнародні рекомендації щодо використання засобів індивідуального захисту

Глава 11.
ГІГІЄНА РУК

 • Епідеміологічне значення гігієни рук
 • Типи мікрофлори шкіри рук
 • Методи обробки рук
 • Засоби для обробки рук
 • Вплив обробки рук на шкіру людини
 • Резистентність до антисептиків
 • Засоби захисту шкіри рук
 • Стратегія дотримання вимог гігієни рук

Глава 12.
МЕДИЧНІ ВІДХОДИ

 • Визначення терміну, типи медичних відходів, джерела їх утворення
 • Небезпека медичних відходів
 • Ризики, зумовлені відходами закладів охорони здоров’я
 • Ризики, пов’язані з утилізацією відходів
 • Необхідна документація на відходи
 • Класифікація відходів закладу охорони здоров’я
 • Етапи поводження з відходами
 • Нормативно-правова база щодо поводження відходами в Україні
 • Гігієнічні вимоги до утримання приміщень, обладнання та інвентарю
 • Облік медичних відходів та вимоги до їх транспортування